Pořadatel

Hlavním pořadatelem je Církev adventistů sedmého dne, odborným garantem konference je odb. as. MUDr. Norbert Cibiček, Ph.D.

Kontakt: konference@konference-klk.cz