Myslíte si, že posílení víry v Ježíše Krista u zdravotníků může mít pozitivní vliv na naše zdravotnictví?