Komplexní péče o terminálně nemocného a jeho blízké

Blok V. Kristus jako cesta (nejenom) pro terminálně nemocné
Začátek: 
21. 5. 2017 12:20
Délka: 
30 minut
Anotace: 

Přednáška se zabývá problematikou potřeb těžce nemocných a doprovázející rodiny, současně nabízí způsoby jejich naplňování. Autorka na základě životních příběhů vnímá období odcházení jako velkou příležitost přijetí sama sebe, ale i přijetí smíření a to jak na úrovni mezilidských vztahů, tak na úrovni smíření s Bohem.

Záznam:

Komplexní péče o terminálně nemocného a jeho blízké >> odkaz na stránku s videem