Jak by měli věřící lékaři prožívat svoji víru v Ježíše Krista?