Etické postřehy nad oblastí mimořádného (reflexe)

Blok III. Kristus jako (ne)využitá naděje pro zdravotnictví a medicínu
Začátek: 
20. 5. 2017 17:45
Délka: 
45 minut
Anotace: 

Novozákonní příklad mimořádného etického rozhodování. Etická témata "mimo systém". Nabídka konceptu "ultima ratio" (D. Bonhoeffer). Základní východiska "kristovské" etiky.