MUDr. Jana Krynská

Po promoci na 1. LF UK Praha (1972) získala atestace z vnitřního lékařství a pneumologie. V letech 1997 - 2005 působila v pozici primáře plicního oddělení, posléze jako soukromá lékařka. Od r. 2009 působí jako revizní lékař - specialista. Je čestnou členkou České pneumologické a ftizeologické společnosti JEP. V roce 1992 stála u zrodu občanského sdružení Život a zdraví, které dodnes působí v oblasti zdravotní osvěty a prevence na mnoha místech ČR. Je vdaná, v duchovní oblasti se těší podpoře svého manžele - teologa.