Mgr. Rostislav Homola, B.Th.

Vystudoval Teologický seminář CASD a obor Teologie služby na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Je proškoleným vojenským kaplanem. Absolvoval kurzy v manželském poradenství, telefonní krizové intervenci, pastoral counselling (Andrews university) a Institut životního stylu. Je certifikovaným odborným poradcem životního stylu (Loma Linda university, USA). Pracoval jako terapeut pro drogově závislou mládež, několik let jako lektor pro nezaměstnané, v současné době působí ještě jako středoškolský učitel na gymnáziu v Písku a také jako nemocniční kaplan Oddělení spirituální péče Nemocnice Písek, a.s.