MUDr. Martin Majirský

Vystudoval Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové (2004). Začínal na pozici sekundárního lékaře na Klinice onkologie a radioterapie ve FN HK. Po složení atestace z Radiační onkologie (IPVZ Praha 2010) získal místo odborného asistenta na Radioterapeutické a onkologické klinice FN Královské Vinohrady a 3. Lékařské fakulty UK v Praze. Kromě výuky mediků se věnoval klinickému výzkumu (randomizované studie). Od roku 2016, kdy složil atestaci z Klinické onkologie (LF UP Olomouc), působí jako ambulantní lékař a onkologický konziliář v nemocnici Milosrdných bratří v Brně. Je pokřtěný (2001), s manželkou Janou vychovávají tři děti.