Roman Mach, Ph.D.

V roce 2000 získal Titul M.A. v oboru systematické teologie a Nového zákona na Andrews University/Newbold College Campus, Bracknell, England. V tomtéž roku se zapojil do výuky systematické teologie (včetně úvodu do etiky) na Teologickém semináři CASD (nyní Adventistický teologický institut). V roce 2014 získal titul Ph.D. v teologickém oboru Nový zákon (apokalyptika/hermeneutika) na University of Wales/International Baptist Theological Seminary, Praha. Dizertační práci publikoval v roce 2015 po názvem "The Elusive Macrostructure of the Apocalypse of John: The Complex Literary Arrangement of an Open Text". Od roku 1992 působí jako kazatel CASD (t.č. má na starosti sbory Veselí nad Moravou a Kyjov).