prof. RNDr. Vladimír Král, PhD. DSc.

V roce 1974 promoval na UK Praha (RNDr., obor organická chemie). O tři roky později získal titul kandidáta věd (ÚOCHB, organická chemie). Absolvoval stáže na Akademii věd SSSR (1981 a 1984) a na Universitě ve finském Kuopiu (1983). V letech 1988 – 89 působil na Max Planckově institutu v německém Heidelbergu (Humboldtovo stipendium). V letech 1992 – 95 byl hostujícícm profesorem na University of Texas v americkém Austinu. Následující čtyři roky působil na VŠCHT Praha jako odborný asistent a posléze tamtéž jako docent. Profesorem analytické chemie se stal v r. 2005. Jeho současným hlavním zaměstnavatelem je BIOCEV 1. LF UK Praha.

Přednáší:

sobota, 10:55 - Jak se vyhnout onemocnění