Bohumil Kern, B.Th.

Po štúdiách na SEŠ v Trenčíne a Teologickom seminári Církvi adventistov s.d. (CASD) nastúpil v r. 1983 za kazateľa v Moravskosliezskom združení CASD. Od r. 1987 pracoval ako kazateľ na Slovenskom združení (SZ) CASD. Od r. 1991 pracoval striedavo ako vedúci oddelení osobnej služby, detí a mládeže a zdravia a kazateľ na viacerých zboroch SZ. Na teologickom seminári CASD vyučoval teológiu zdravia, bol zvolený ako vedúci odd. zdravia pri Československej únii CASD a stal sa členom výboru výživy pri Generálnej konferencii CASD. V súčasnosti zastáva funkciu predsedu SZ CASD.