MUDr. Norbert Cibiček, Ph.D.

Vystudoval Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové (2004), poté získal doktorát z lékařské chemie a biochemie (tamtéž, 2008). Po složení atestace z klinické biochemie (2012) získal místo odborného asistenta na Ústavu lékařské chemie a biochemie Lékařské fakulty UP v Olomouci. Od roku 2016 začal působit i jako lékař Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FN v Olomouci. Kromě výuky mediků se věnuje výzkumu v oblasti klinické a experimentální biochemie a životního stylu. Je pokřtěný (CASD, 2002), kreacionista (člen Creation Research Society od r. 2009), s manželkou Ľubicou (internistka) vychovávají dvě děti.